Ζήστε την μαγία της Ολυμπιακής Ακτής Κατερίνης.

Ενοικιαζόμενα Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος - Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας - τηλ: 2351061890

Αριθμός ειδικού σήματος λειτουργίας
09.36.K.11.2K.03221.0.0